Leksehjelp

Leksehjelp for 1.-4. årstrinn. 

Deltakelse på leksehjelp er frivillig for elevene. Vi har lagt opp til leksehjelp onsdager kl 9-11 i samarbeid med Hamnvåg Familiebarnehage. Det er ikke leksehjelp de dagene det ikke er skole (vinterferie eller andre skolefridager). De som ønsker å benytte seg av leksehjelptilbudet kan ta kontakt med rektor for nærmere informasjon.