Psykososialt mijø

HELSESØSTER vil besøke skolen ca en gang i måneden. Her kan elever / foresatte / lærere komme innom og ta opp ting de måtte ha på hjertet. Helsesøster benyttes også til skoleundervisning der det passer naturlig inn.