17. mai og jul

      Kommentarer er skrudd av for 17. mai og jul

Foreldre, elever og ansatte gjør hvert år en kjempeflott innsats for å arrangere 17. mai og førjulsfest i bygda. For at arrangementet skal  gå så bra som mulig er det utarbeidet en liste for rutiner ved disse arrangementene. Alle foreldre skal ha fått denne utdelt. Nå finnes denne også her: (kommer snart i revidert utgave)

Rutiner å forholde seg til ved arrangement

  • Komitélistene skal leveres ut  2 uker før arrangementet
  • Alle komitéledere skal ha et møte med sine komiteer i forkant av arrangementet.

Dette for at de skal sette seg inn i sine oppgaver, og for å fordele dem seg imellom før arrangementet.

  • De som setter sammen komiteene skal, så godt det lar seg gjøre, ta hensyn til foreldre med babyer, og de som har elever ved andre skoler.
  • De skal også, så godt det lar seg gjøre, ta hensyn til sauebønder som har lamming i tiden rundt 17.mai arrangementet.
  • FAU har ansvar for å skaffe konferansier
  • FAU har ansvar for å skaffe forsanger / forsangergruppe.
  • Det må også presiseres at alle som har elever ved skolen er pliktige til å stille opp ved slike skolearrangement. Mulighet for å søke permisjon.
  • Hvis komité-medlemmer av forskjellige grunner ikke kan stille opp, er det deres ansvar å få noen andre til å stille for seg, eventuelt bytte vakt med noen i de andre komiteene.
  • Den som lager komite-lister tar kontakt med skolen for å få vite om noen elever har søkt seg fri.