Ordensregler

      Kommentarer er skrudd av for Ordensregler

ORDENSREGLEMENT FOR HAMNVÅG MONTESSORISKOLE

Ordensreglementet gjelder for elever og voksne ved skolen.

Alle skal legge vekt på en høflig og positiv opptreden.

 • forbudt å bruke stygge ord
 • ordene takk og vær så god brukes ofte
 • oppmuntring og oppmerksomhet er viktig

Alle tar ansvar for skolebygget, uteområdet og tingene våre.

 • Vi bruker innesko
 • Det er ryddig og pent rundt oss
 • Det vi låner behandler vi med forsiktighet

Alle er velkommen til Hamnvåg Montessoriskole

 • foresatte kan når som helst stikke innom skolen
 • besøkende elever må spørre på forhånd

Alle trenger energi.

 • matpakka husker jeg hver dag
 • vi er positiv til idrett og lek
 • usunne ting er bare dumt.

Alle skal ha en trivelig skoledag

 • vi hjelper hverandre
 • ingen er ensom
 • det er artigst når alle er glade
 • det er forbudt å kaste snøball utenom anvist sted.
 • elevene skal alltid benytte hjelm under sykling.

Når noe går galt.

 • Ved hærverk skal skader erstattes/repareres.
 • Ved uhell skal erstatning vurderes
 • Ved uforsiktighet skal skader erstattes
 • Ved svært dårlig adferd skal foresatte kontaktes, og evt komme til skolen.

Viser for øvrig til skadeerstatningsloven, §1-1 og §1-2 (vedlegg )

Alle på skolen skal kjenne hovedinnholdet i ordensreglementet

 • styret behandler og godkjenner reglementet
 • elever og ansatte skal kunne det meste i reglementet
 • foresatte skal ved elevinnskriving underskrive reglementet
 • ordensreglementet utdeles til nye foreldre

Vedlegg

Skadeerstatningsloven

§ 1-1. (barns ansvar.)

Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers.

§ 1-2. (foreldres ansvar m.v.)

1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse.

2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner for hver enkelt skadevolding.

Endret ved lover 13 feb 1976 nr. 1, 21 juni 1985 nr. 81, 12 mai 1995 nr. 21.

Revidert og godkjent i skolestyret av 6. 12. 2005