Melk og frukt

      Kommentarer er skrudd av for Melk og frukt

Elevene får gratis frukt i løpet av skoledagen.

Melk: For vårhalvåret gjelder følgende priser for ca 2,5 dl melk:

1.-3. klasse, 4 dager i uka: 180 kr

4.-7. klasse, 4 1/2 dag i uka: 220 kr

Betaling skjer via nettbank til skolens konto nr. 0531.57.95844. Merk innbetalingen med:
Skolemelk høst 2018 for ……………… (navnet på eleven).

Det er også mulig med kontant betaling til rektor / kontaktlærer.