Turdag til Muntervatnet og Bjørkhaug

Torsdag 25. august var det turdag  til Muntervatnet.   Etter matpause med pølsegrilling, lek og utforsking,  fortsatte de største til Bjørkhaug, via Svartåsen, en tur på rundt 8 km.   Småskolen gikk ned til skolen samme vei som de gikk opp, en tur som ble ca.  7 km t/r. 

Muntervatnet  kommer av det samiske ordet mintar som betyr “land fullt av åser”.  Dette kan stemme godt, all den tid samene i gammel tid oppholdt seg mye her om sommeren.  Det er også en offerstein på vestsida av vannet, se bildene. 

Terrenget er lettgått med vei og sti helt fram til vatnet.  For de som fortsatte mot Bjørkhaug, var myrene tørre og fine å gå etter. 

2 thoughts on “Turdag til Muntervatnet og Bjørkhaug

Comments are closed.