Natrium i vann

      1 kommentar til Natrium i vann

I kjemien har vi nå jobbet litt med hvordan ulike stoffer reagerer med hverandre, og hvordan man kjenner igjen en reaksjon. En reaksjon kan for eksempel være når metaller reagerer med fuktig luft; noen blir grønne av eir, noen blir rustbrune, mens andre blir svart eller grå. Andre kjennetegn for en reaksjon kan være lukt, temperaturforandring, brusing, lyd (smell) og røyk. Noen reaksjoner inneholder alle disse 😀

Per idag er det funnet 118 grunnstoffer. Bare 91 av disse finnes naturlig, mens resten kun er framstilt i laboratorium. Alt vi kjenner til i universet er bygget opp av disse stoffene, og noen er mer reaktive enn andre. Vi har jobbet endel med periodesystemet, og funnet ut hvorfor enkelte stoffer reagerer sterkt med andre, mens for eksempel edelgassene ikke reagerer i det hele tatt.

Natrium er et grunnstoff som reagerer sterkt med det meste, for eksempel vann. Under kan du se et filmklipp fra forsøket vi gjorde:

Natrium i vann

1 thought on “Natrium i vann

Comments are closed.